Tutkimusviestintää verkossa

Tutkimusviestintää voidaan nähdä päivittäin verkossa. Tutkimusviestintä tekstinä voi olla erittäin selkeää, mikäli kohderyhmänä ovat tavalliset kansalaiset, tai se voi olla ammattikielellä kirjoitettua, suunnattuna jollekin tietylle kohderyhmälle.

Käytännössä monista tutkimustuloksista voi kirjoittaa joko omilla tietyillä sivustoillaan verkossa, sosiaalisessa mediassa tai kaikille tutun perinteisen median avulla. Viestintä verkossa on kuitenkin aina nykyaikaa, tehokkainta ja luetuinta. Kaikenlainen asiantuntija-apu ja halutun tiedon välittäminen

päätösten tekoa varten esimerkiksi tutkijoille on yksi tehokkaan tutkimusviestinnän olennainen tarkoitus.

Lukijat ja tutkimusviestintä

Tutkimusviestintää ei pelkästään kirjoiteta, vaan sitä myös luetaan. Kirjoittamaan alkaessa on juuri siksi tärkeää miettiä ja päättää etukäteen, mikä tulee olemaan tekstin kohderyhmä. Mikä tai ketkä ovat siis se joukko, jotka haluan tekstilläni saavuttaa? Onko kohderyhmäni esimerkiksi yhteiskunnallisia päättäjiä, tietyn alan ammattilaisia, kuten tutkijoita vai muissa ammateissa työskenteleviä tavallisia kansalaisia? Tutkimusviestintä kannattaa kirjoittaa selkeällä ja tutkimukseen sopivalla kielellä, jonka tekstin kohteena oleva ryhmä selkeästi ymmärtää. Kirjoittajan on hyvä myös miettiä, minkälaisten teemojen avulla lukijakuntaa kannattaa lähestyä.

Yhteistyö on innostavaa

Mielenkiintoinen teksti voi olla vapaasti pulppuavaa ja helmeilevän raikasta sellaista, josta kirjoittajan oma intohimo tulee selkeästi esiin. Tekstin on myös perustuttava tiettyihin faktoihin erityisesti silloin, kun kysymys on tieteestä tai tietystä tutkimuksesta.

Tutkimusviestintää voi Suomessa opiskella yliopistoissa, käydä aiheeseen liittyvillä luennoilla tai lähteä opiskelemaan ”suureen maailmaan.” Yleisesti on kuitenkin todettava, että ne kaikkein mielenkiintoisimmat tekstit syntyvät juuri silloin, kun kirjoittajalla on intohimoa paitsi kirjoittamiseen myös aiheeseen, josta kirjoittaa. Jokainen tutkimusviestintää laativa voi myös esimerkiksi aiheeseen liittyvien keskusteluiden avulla saada ”tarvittavaa säihkettä” tekstiin. Mielipiteitä voi kysyä myös ystäviltä, kollegoilta tai perheen jäseniltä. Yhteistyöstä on aina apua, joten jokaisen artikkelin kohderyhmään kuuluva henkilö voi löytää tekstistä aina parannettavaa, kuten esimerkiksi turhan vaikeat ilmaisut tai lauserakenteet.

Älä hautaa sanottavaasi piiloon

Älä milloinkaan unohda tekstiä arkistojen hämärään, vaan tarjoa se esiin vaikka sosiaaliseen mediaan, jossa sitä voidaan lukea ja jakaa. Uusien viestintävälineiden käyttö ei ole ollenkaan vaikeaa, vaan internetin tarjoamat monet mahdollisuudet on helppo ottaa käyttöön.