Tutkimusviestintä selkeyttää ajattelua

Tutkimusviestintään ja erilaisiin tutkimuksiin perustuvan pohdinnan sanotaan selkeyttävän ajattelua. Tutkimusten kohteena voi olla erilaisia asioita.

Opiskele tutkimusviestintää

Tutkimusviestintää voi täysipäiväisen ammattiin tähtäävän opiskelun sijaan opiskella vaikkapa avoimessa yliopistossa. Jyväskylän yliopisto tarjoaa esimerkiksi Tutkimusviestinnän verkkokurssia etäopintoina, johon sisältyy myös opintopisteitä. Opiskelija voi siis kätevästi laajentaa nykyistä tietämystään tutkimusviestinnästä omana tekstilajinaan ja tieteeseen perustuvien tekstien kirjoittajana ja lukijana. Avoin Yliopisto tarjoaa lisäksi mukavan väylän päästä opiskelemaan kyseistä ainetta myös yliopistossa.

Tieteiden yö Helsingissä on vuosittainen tapahtuma, joka on avoin kaikille tieteestä ja tulevista tutkimuksista sekä tutkimusviestinnästä kiinnostuneille henkilöille. Ohjelmaa riittää aiheen sisältä laidasta laitaan. Tieteiden yö -tilaisuus tarjoaa luentoja ja muuta mielenkiintoista nähtävää. Tilaisuuden ohjelmasta vastaavat sekä tieteestä että tutkimuksesta innostuneet tiedetoimijat että monet tieteelliset seurat. Paikalla on yleensä myös tiedekahvila ja läsnäolijoille tarjotaan mahdollisuus kurkistaa tulevaisuuteen.

Oikean kanavan löytäminen

Tutkimusviestinnästä kiinnostuneen tai alaa ammatikseen opiskelevan henkilön kannattaa seurata aiheen ympärillä pyöriviä keskusteluja eri medioista. Lehdet, kirjat, tv -lähetykset ja erityisesti internet, jossa aiheet päivittyvät koko ajan ovat aina tuoreena lukijan saatavilla. Verkossa aiheiseen voi myös aina palata uudelleen.

Sosiaalisen median avulla on myös helppo tavoittaa lukijoita ja asiasta kiinnostuneita henkilöitä. Verkosta löytyvät myös omat akateemiselle yhteisölle tarkoitetut palvelut, joihin voi aina laittaa kohdennettua tutkimusviestintää artikkeleineen oman alan asiantuntijoiden luettavaksi.

Internetissä keskusteluihin voi liittää kuvia, tiedostoja, linkkejä, valokuvia ja grafiikkaa. Netissä saa olla luova ja ilmaisu-, tai kirjoitustyylin voi itse päättää. Kirjoittaja määrää julkaisukanavasta riippuen, minkälaiselle kohderyhmälle artikkeli on suunnattu. Kirjoitustyyli voi olla joko selkeää asialinjaa, huumorintajuista pohdintaa tai jotakin siltä väliltä.

Tutkimusviestintään liittyviä keskustelutilaisuuksia järjestetään myös eri puolilla Suomea. Tiedettä ja tutkimusviestintää koskevia keskusteluita järjestää muun muassa Turussa Tiedonjulkistamisen Neuvottelukunta.Suomen Journalistiliitto ja Suomen tiedetoimittajat järjestävät myös monipuolisia ja omaa näkökantaa tutkimusviestinnästä avartavia keskusteluita.

Tiedeviestinnän osuus muuhun viestintään verrattuna on viime vuosina saanut lisää huomiota face to face -viestintään sekä perinteiseen- ja sosiaaliseen mediaan verrattuna. Tiedeviestinnän tarkoitus on viime vuosina avautunut suurelle yleisölle yhä paremmin sekä kaikki yhteiskunnassa tärkeät tieteen tavat ja prosessit tunnetaan yhä laajemmin.