Tutkimusetiikka, eli hyvä tieteellinen käytäntö

Tutkimusviestintä rakentuu aina osaltaan hyvän ja toimivan tutkimusetiikan käytöstä. Mitä tutkimusetiikka sitten käytännössä tarkoittaa? Tutkimusetiikkaa, eli hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaa yleisesti koko tiedelaitos tutkijoineen ja henkilökuntineen, mutta yksittäiselle tutkijalle oikeiden eettisten ohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää. Maailmalla, kuten myös Suomessa järjestettävissä tutkimus- ja tiedekonferensseissa tärkeää roolia näyttelee hyvä tieteellinen käytäntö.

Aalto-yliopisto toimii tieteen ja taiteen asialla

Aalto-yliopisto on suomalainen taiteiden, tieteiden ja kauppatieteiden tiede- ja taideyhteisö. Aalto yliopisto on erikoistunut tiedemaailmaan ja siellä on pidetty muun muassa arvostettu tiedekonferenssi vuonna 2014. Aalto-yliopisto tarjoaa monia mahdollisuuksia tutkimustyöhön ja opiskeluun.

Aalto University Academic Summit -tiedekonferenssi

Aalto yliopisto järjesti marraskuussa 2014 runsaasti osanottajia keränneen tiedekonferenssin, jonka teemana oli ”The Impact of Universities on Economic Growth”. Kyseiseen tiedekonferenssiin saapui paljon muun muassa huippututkijoita ja Nobelin rauhanpalkinnon saaneita henkilöitä. Tilaisuudessa julkaistiin myös maailman kulttuurineuvoston tiedepalkintojen saajat. Kiinnostus kansainväliseen tieteeseen ja taiteeseen yhdistää kaikkia Aalto-yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa, joten Suomi oli juuri oikea paikka runsaasti vieraita keränneeseen, arvostettuun tiedekonferenssiin.

Maailman kulttuurineuvosto on saanut arvostusta kaikkialla, sillä tiede, taide ja koulutus ovat saaneet viime vuosina paljon huomiota. Maailman kulttuurineuvosto on perustettu vuonna 1981, ja sen toimialana on olla tärkeää kansainvälistä yhteistyötä edistävä verkosto. Maailman kulttuurineuvoston tehtävänä on edistää koulutusta, kulttuuria ja hyvää tahtoa kaikkialla ihmisten välillä. Kulttuurineuvoston kunniakkaana tehtävänä on jakaa vuosittain palkintoja tieteen, koulutuksen ja taiteen alalla.

Aalto-yliopistolla on niin ikään vuosittain erilaisia kansainvälisyyttä edistäviä hankkeita, kuten opetus-, oppimis- ja tutkimusympäristöt. Opiston monitieteelliset hankkeet ovat opiskelijoiden keskuudessa suosittuja, kuten Media Factory ja Design Factory. Käytännössä Aalto-yliopiston tärkeät yhteistyökumppanit, eli akateemiset toimijat, yritykset ja julkisyhteisöt tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä.

Aalto-yliopisto toimii paitsi tieteen ja taiteen parissa, niin myös yrittäjyys ja sen edistäminen on oppillaitokselle tärkeää. Suomi on nykyään pienten ja keskisuurten yritysten luvattu maa ja tulee olemaan niin myös jatkossakin.

Aalto-yliopiston ympäristöön on noussut huomattava tärkeä innovaatiokeskittymä, joka kuuluu koko globaalin maailman viiden suosituimman yliopistopohjaisen, tärkeän innovaatioekosysteemin joukkoon.