Tieteellisen tiedonvälityksen asialla

FORCE11 (Future of Research Communications and e-Scholarship) on vuonna 2011 Saksassa järjestetyssä tutkimusviestinnän työpajassa syntynyt ryhmittymä, joka kerää vuosittain alan ihmiset yhteen. Tämä muun muassa tutkijoista, opiskelijoista, kirjastoalan ammattilaisista, kustantajista ja rahoittajista koostuva yhteisö pyrkii edistämään tieteellisen tiedonvälityksen keinoja. Edellisen kerran ryhmän tapahtuma, FORCE19, järjestettiin Skotlannin Edinburghissa 15.-17.10.2019.

FORCE19 keräsi yli 300 osallistujaa yli 20 maasta pohtimaan yhdessä tutkimustiedon tuottamisen syvempää tarkoitusta ja näyttäytymistä vuosituhansien päästä. Tapahtuman yhtenä tärkeänä teemana oli tutkimustiedon tuottamisen ja ymmärrettävään muotoon tulkitsemisen tärkeys, jotta tieto olisi entistä paremmin apuna etenkin tulevaisuuden päätöksenteossa. Tuolloin Brexitin ollessa ajankohtainen oli selvää, että tutkimusviestinnän ymmärrettävyys on entistä tärkeämpää, ja toisaalta tieteellisen tiedon tulkitseminen on entistä uhatumpaa.

Tutkimustietoa mielenkiintoiseen muotoon

Tieteen tulkitseminen ja tutkimusviestintä pyrkii yhä aktiivisemmin ulottumaan tiedealojen ammatillisista ryhmistä entistä laajemman yleisön saataville. Vaikka tällainen tieteen popularisointi voidaan nähdä tieteen tutkijoiden ja tulkitsijoiden silmissä epäolennaisena, on tärkeää osata muuttaa tieteen kieli kansantajuisemmaksi, jotta tieteelle saataisiin sen tarvitsema näkyvyys. Tästä hyvänä esimerkkinä on Thaimaan luolapelastussukeltajana tunnetuksi tulleen Mikko Paasin luoma tutkimusryhmä, jonka tavoitteena on murtaa tiedeviestinnän normeja ja tehdä tieteestä mielenkiintoisempaa.

Kuten nettikasino https://nitrocasino-online.fi/kokemuksia tuottaa pelaajilleen usein myönteisiä kokemuksia, voidaan tieteestäkin tehdä kiinnostavampaa, jolloin tiede saa tavallisenkin kansan kiinnostumaan siitä herkemmin. Tämän lisäksi on tärkeää tuoda tiede helpommin saataville. FORCE19-tapahtumassa näkyvyyttä saikin tutkimustiedon avoimuus, jonka myötä tietoa saataisiin erilaisten julkaisualustojen avulla myös sellaisiin maihin, joissa ei muutoin olisi mahdollisuutta saada julkaisuja näkyviin.

Tässä niinkin tavanomainen toiminta-ala kuin kirjastoala on yksi avainpelaaja. Kirjastoalan yksi toiminnan päätehtäviä on tuoda aineisto helposti saataville, ja esimerkiksi Edinburghin yliopistollinen kirjasto on ollut julkaisuarkistonsa osalta hyvin avoin, eli suurin osa esimerkiksi skotlantilaisista tutkimusjulkaisuista on ollut kaikkien saatavilla.

Konferenssissa benchmarkattiin myös Helsingin yliopiston kirjaston, Kotimaisten kielten keskuksen, Museoviraston, Suomalaisen kirjallisuuden seuran ja Baltia-kirjaston käyttöön ottamaa ALMA-palvelualustaa. Elokuussa 2020 käyttöön otettu uusi kirjastojärjestelmä on räätälöity erityisesti elektronisten aineistojen etsintään ja sujuvaan käyttöön.

FORCE11-ryhmän kokoontuminen vuonna 2020 Espanjan San Sebastiánissa on siirtynyt tälle vuodelle. Ryhmä jatkaa aktiivisesti tieteen viestinnän kehittämistä vastaamaan modernin, kehittyvän yhteiskunnan vaatimuksia.