Suositut tiedekonferenssit

KNX-tiedekonferenssi

Globaali maailma tarjoaa runsaasti tiettyyn alaan erikoistuneita tiedekonferensseja, kuten teknisille oppilaitoksille suunnattu KNX-tiedekonferenssi. Konferenssi järjestetään puolivuosittain, jossa teknisen alan oppilaitokset esittelevät suoraan KNX:n liittyviä töitään. Työt tullaan esittelemään foorumin jäsenille ja KNX-alan jäsenille. Konferenssi on ihanteellinen tiiviin yhteistyön aloittamiseen ja verkostoitumiseen esimerkiksi foorumiin kuuluvien jäsenten kanssa. Jokainen foorumin jäsen saa mahdollisuuden isännöidä kyseistä konferenssia, joka tarjoaa hyvän mahdollisuuden esitellä oppilaitosta ja sen toimintaa kykyineen ja puitteineen.

WORK2017-tiedekonferenssi

Suomalainen Turun yliopisto järjesti vuonna 2017 kolmipäiväisen WORK2017-tiedekonferenssin, joka kokosi Turkuun kaikkiaan noin kolmesataa eri alojen päättäjää, elinkeinoelämän edustajia ja tutkijoita vilkkaaseen keskusteluun talouden ja työnteon kehittyvästä digitaalisesta tulevaisuudesta. SWiPE-tutkimushankeella oli kunnia toimia WORK2017-tiedekonferenssin yhtenä ansiokkaana pääjärjestäjänä.

WORK2017-tiedekonferenssi tarjosi osallistujille loistavan mahdollisuuden

keskusteluun digitaalisuuden ansioista talouden, yhteiskunnan ja yritysten totuttujen toimintatapojen muuttuessa. Keskustelun aiheena oli myös pohdintaa siitä, miten työn tekeminen tulevaisuudessa järjestetään eri puolilla maapalloa.

Konferenssissa mukana oli alan ammattilaisia, kuten asiantuntijoita ja huippututkijoita, joiden mukana saatiin myös tiedemaailman viimeisin tutkimustieto. Tapahtumassa edustettuina olivat muun muassa Harvardin, Kalifornian- ja Birminghamin yliopistot asiantuntijoineen sekä Microsoftin tutkimusyksikkö ja WORK2017-konferenssin puheenjohtajan roolissa toimiva Turun yliopisto asiantuntijoineen.

Konferenssin puheenaiheina olivat rehellinen, huolellinen ja tarkka tutkimustieto alallaan pätevien tutkijoiden toimittamana. Erittäin tarkkaa ja huolellista pitää olla myös tiedon tallentaminen, arviointi ja esittäminen tutkimuksia koskeville kohderyhmille. Tutkimusviestinnän pitää kestää

eettistä arviota oikeilla tiedonhankinta-, arviointi- ja tutkimusmenetelmillä varustettuna. Tutkimustyön tulosten julkaiseminen pitää olla aina avointa ja tutkijoiden työ pitää ottaa myös huomioon asianmukaisella tavalla.

Usein esitetään myös kysymys siitä, mikä on tutkimustyötä tekevän oma vastuu oikean tiedon tuomisessa vääristelemättömänä yleisön ja kohderyhmien saataville. Tutkimusten huolellinen etukäteisvalmistelu, suunnittelu, lopullinen toteutus ja raportointi suoritetaan aina etukäteen asettettujen vaatimusten mukaan. Tutkimustietoa tuodaan ihmisten ulottuville mistä tahansa aiheesta, kuten sairauksista.

Käytännössä kaikkiin tutkimusryhmiin kuuluvien jäsenten oikeudellinen vastuu, eli asema, lopullinen osuus tekijyydestä, oikeudet ja velvollisuudet määritellään aina todella tarkkaan ennen jokaisen tutkimuksen alkamista ja siihen tarvittavan tutkijan rekrytoimista. Erittäin tärkeää ennen tutkimuksen aloittamista on myös hyvä talous- ja henkilöstöhallinto sekä mahdollisten sidonnaisuuksien ja rahoituslähteiden ilmoittaminen.