StartUp School

Helsingissä sijaitseva StartUp School mielenkiintoisine tutkimuksineen ja yrityshautomoineen on herättänyt kiinnostusta Floridassa järjestetyssä United States Association for Small Business and Entrepreneurs (USASBE) –tiedekonferenssissa. Maailmalla runsaasti kiinnostusta herättäneeseen konferenssiin osallistui satoja tutkijoita, opettajia ja bisnestoimijoita eri puolilta maapalloa. StartUp School -oppilaitoksen sisäisten yrityshautomoiden rooli opetuksessa herätti osallistujissa mielenkiintoa. Eräs asia kiinnitti osallistujien huomion todella merkittävästi; miten Startup koulun opiskelijoihin tulee vaikuttamaan yrityshautomossa vietetty aika ja toiminta? Yrityshautomo ideana herätti kiinnostusta myös Floridan tiedekonferenssin monissa opiskelijoissa.

Yrityshautomosta yrittäjäksi

Yhtä mieltä ollaan joka tapauksessa kaikkien opiskelijoiden keskuudessa siitä, että yrityshautomo toi mukanaan monia huomattavan tärkeitä asioita, kuten oman verkkosivun perustaminen ja ensimmäisen rahoituksen anominen, sekä sen saaminen. Erittäin tärkeää on myös se, että minkälainen kokonaiskuva opiskelijalle muodostuu itsestään yrittäjänä. Yrittäjän ominaisuudet, kuten usko omaan itseensä, pitkäjänteisyys, sisukkuus ja vahva luottamus tulevaisuuteen antavat opiskelijalle hyvän pohjan yrittäjyyteen.

Konferenssissa tuotiin myös esiin se, kuinka monet kuuluisat kansainväliset johtajat ovat aloittaneet aikanaan lähes tyhjästä. Menestykseen ei suinkaan aina ole vain yhtä suoraa polkua, vaan se voi tulla niin sanotusti myös mutkien kautta. Käytännössä oikean tuotteen tai suurta yleisöä kiinnostavan palvelun tarjoaminen voi aloittaa menestyvän uran tuomalla yrittäjyyteen uutta intoa.

Luentoja ja kokemuksia

USASBE–tiedekonferenssissa puhuivat muun muassa alkuperäisen ja kuuluisan Shark Tank -ohjelman vetäjä Kevin Harris ja yrittäjäguruna tunnettu Steve Blank.

Herralla nimeltä Steve Blank on ollut huomattava panos tunnetun Lean startup -ajattelun kehittymisessä ja nykyaikaisen yrittäjyyskoulutuksen muotoutumisessa eri puolin maailmaa. Steve Blank neuvoi suomalaisia luopumaan sitkeästä pelosta epäonnistua, jonka sijaan hän kehotti ottamaan toisinaan myös riskejä yritystoiminnan harjoittamisessa. Haaga-Heliaan perustettu StartUp School siis testaa erilaisia yritysideoita ja yrittäjyyttä heti opiskeluaikana.

Haaga-Helia StartUp School haluaa antaa opiskelijoille hyvät eväät tulevaan työelämään ja mahdolliseen yrittäjyyteen. Konferenssissa esille tulivat muun muassa itseensä ja omiin ideoihinsa uskominen sekä nykyisen ja ehkä tulevien opiskelujen kannalta tärkeä opintopisteiden hankkiminen. Valmennus ja verkostoituminen ovat alusta alkaen tärkeitä sekä yrittäjänä jo työskentelevälle että aloittevalle yrittäjälle.