Pääsivu Tutkimustieto ja tiedekonferenssit

Tiede on aina kiehtonut suurta joukkoa ihmisistä. Tiede kertoo asiat niin kuin ne on tutkittuun tutkimustietoon kirjattu. Tutkimusviestintää voi löytää verkosta, ja messuille, luennoille sekä konferensseihin voi mennä kuuntelemaan tieteen viimeisempiä saavutuksia. Tieteen tutkiminen tai sen analysoiminen ei ole vaikeaa. Tarvitaan vain ”voimakas palo tieteeseen”, eli kiinnostus, jota jokaiselta pätevältä tutkijalta varmasti löytyy.

Tiede voidaan suunnata tietylle kohderyhmälle tai kaikille kansalaisille ikään, sukupuoleen tai ammattiin katsomatta. Pätevä tutkija tietää, minkälaisilla teemoilla kohderyhmää kannattaa lähestyä. Selkeä kieli, rehellisyys ja vastuullisuus ovat tärkeitä tutkijan työvälineitä. Jokainen ihminen kokee tieteen erilaisine kokemuksineen eri tavalla. Kunkin kokemus on aina sellaisenaan ainutlaatuinen, eikä samanlaista kokemusta tule montaa kertaa elämässä eteen. Toiset henkilöt käyttävät analyyttista ajattelua ja uskovat tieteen tarjoamiin moniin mahdollisuuksiin.

Avoimuus on tärkeää tieteen ja tutkimusten valossa. Avoimuus ja rehellisyys korostuu aina jokaisen tutkimuksen esittelyssä, soveltamisessa ja arvioinnissa. Blogissamme perehdytään myös suosittuihin tiedekonferensseihin Suomessa ja muualla globaalissa maailmassa. Tilaisuuksista osa on kaikille suunnattuja, eli tilaisuuksiin on vapaa pääsy kenelle tahansa, kun taas osa tiedekonferensseista on suunnattu tieteen alan opiskelijoille, professoreille ja asiantuntijoille. Lue blogistamme lisää mielenkiintoisista konferensseista sekä niiden monipuolisesta annista.

Suosittuja konferensseja

Elektroniikkajärjestelmien integrointiin liittyvä teknologiakonferenssi pidettiin Helsingissä vuonna 2014. Mitä tapahtumassa puhuttiin ja minkälaista uutta tietoa tuli esiin alan asiantuntijoiden toimesta? Tutustu tapahtumaan lähemmin blogissamme. Suomen Turku, eli Turun yliopisto, järjesti vuonna 2015 erittäin suositun ”Kokemuksen tutkimus ja tiede -konferenssin.” Lue tapahtumasta lisää sivuiltamme.

Suomessa järjestetään myös avoimeen tutkimusviestintään ja tieteeseen perustuvia ”Liikutu tiedosta” -seminaareja. Esittelyssä kaksi vuosittaista kyseistä seminaaria.

  • Liikutu tiedosta -seminaari 2017

Ajankohtainen ja suosittu seminaari pohti tutkimusviestinnän aktiivista roolia nykypäivän maailmassa. Seminaarissa keskusteltiin esimerkiksi siitä, miksi huomattavan suuri osa tiedosta ei koskaan saavuta kohderyhmäänsä, ja millaisia ratkaisuja kyseiseen ongelmaan voidaan jatkossa tarjota.

  • Liikutu tiedosta -seminaari 2018

Seminaari järjestettiin Suomessa vuonna 2018. Konferenssiin mielenkiintoisena aiheena olivat yhteiskehittämisen esteet, ratkaisut ja tulevat tavoitteet. Yhteiskehittämistä käytetään kaikkien pienten ja suurten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen.