Kokemuksen tutkimus ja tiede -konferenssi

Mitä tarkoittaa kokemuksen tutkimus ja tiede? Miten kokemus käsitteenä määritellään?

Tutkijoiden mielestä on todella tärkeää, että kokemuksen käsitteen määrittely

selviää sekä tutkijalle itselleen että suurelle yleisölle. Kokemuksen määritelmän puuttuminen vaikuttaa suoraan aina siihen, missä yhteyksissä kyseistä käsitettä käytetään. Kokemuksen käsite pitää siis rajata ja asemoida tarkkaan alan omaan perustermistöön. Erilaisista tutkimukseen ja tieteeseen perustuvista kokemuksista keskusteleminen on monin paikoin todella haastavaa kyseisen käsitteen käytön monipuolisuuden vuoksi.

Ensimmäiseen tasoon kuuluvat kaikki perusaistit, jotka ovat kuulo, näkö,

tunto, maku ja haju. Toiseen aistiin kuuluvia ovat niin sanotut aktivoivaan esittämiseen kuuluvat tavat, kuten kirjoitus, puhe sekä erilaiset mediaformaatit ja taiteenlajit. Kokemuksen käsitettä tarkasteltaessa kolmanteen tasoon kuuluvat massamedia, uusmedia ja multimedia, jotka lasketaan erilaisiin esittämisen tapoihin kuuluviin abstraktioihin.

Kokemuksen tutkimus ja tiede -konferenssi

Kokemuksen tutkimus ja tiede -konferenssin järjesti Turun yliopisto syyskuussa 2015. Konferenssissa todettiin, että mikään tieteenala ei voi saada yksinoikeutta kokemuksen tutkimiseen.

Kokemuksen tutkimus ja tiede -konferenssin sisältö keskittyi kokemuksen tutkimukseen ja tieteen tuomiin teoreettisiin kysymyksiin. Konferenssin osallistujat pohtivat esitelmien, luentojen ja tiivistelmien avulla kokemuksen tutkimusta ja tiedettä ehtoineen ja tavoitteineen. Konferenssissa erityisesti vähemmistön edustajilta ja naisilta toivottiin luentoja mahdollisine henkilökohtaisine kokemuksineen.

Konferenssissa käsiteltin asioita kuten tieteellisyyden ja kokemuksen ehdot, objektiivisuus ja kokemus, kokemuksen kieli ja tutkimus, tieto ja kokemus, tiedon ja kokemuksen subjekti, vähemmistöihin sekä kokemukseen perustuvat, mielellään henkilökohtaiset tai kuullut kokemukset. Yksi hyvä esimerkki monella eri aistilla koettavasta kokemuksesta on https://21-casino.fi sekä sen tarjoamat kasinopelit, jotka yhdistävät kokemuksen käsitteitä monella eri tasolla: aistillisesti, aktivoivasti ja multimediana.

Tiede ja tunteet kokemusten valossa

Jokaisella ihmisellä on monia erilaisia kokemuksia. Kokemukset ovat usein ainutlaatuisia eikä tiettyä samankaltaista kokemusta tule omalle kohdalle kuin kerran elämässä. Ihmisen kokemuksia selitetään usein sillä yksinkertaisella kaavalla, että ihmisen kokemukset perustuvat tunteeseen, kun esimerkiksi tiede perustuu kokonaan järkeen. Ihmisen kokemat asiat saattavat kuitenkin mennä osittain tai kokonaan tieteen ohitse. Ihmisluonne on lisäksi jokaisella henkilöllä erilainen: toiset käyttävät mielellään analyyttista ajattelua elämän erilaisissa päätöksissä, kun toiset puolestaan luottavat intuitioonsa.