Category Archives: Liikututiedosta

Kokemuksen tutkimus ja tiede -konferenssi

Mitä tarkoittaa kokemuksen tutkimus ja tiede? Miten kokemus käsitteenä määritellään? Tutkijoiden mielestä on todella tärkeää, että kokemuksen käsitteen määrittely selviää sekä tutkijalle itselleen että suurelle yleisölle. Kokemuksen määritelmän puuttuminen vaikuttaa suoraan aina siihen, missä yhteyksissä kyseistä käsitettä käytetään. Kokemuksen käsite

Liikutu tiedosta – se kannattaa

Liikutu tiedosta -seminaari 2017 Tutkimusviestintään pohjautuva ajankohtainen seminaari pohti tutkimusviestinnän roolia nykypäivän maailmassa. Seminaarissa pohdittiin muun muassa sitä, miksi suuri osa tiedosta ei milloinkaan saavuta kohderyhmäänsä ja mitä asialle voidaan tehdä. Osallistujat pohtivat kaikkien maapallon asukkaiden kannalta merkittäviä aiheita, kuten

Suositut tiedekonferenssit

KNX-tiedekonferenssi Globaali maailma tarjoaa runsaasti tiettyyn alaan erikoistuneita tiedekonferensseja, kuten teknisille oppilaitoksille suunnattu KNX-tiedekonferenssi. Konferenssi järjestetään puolivuosittain, jossa teknisen alan oppilaitokset esittelevät suoraan KNX:n liittyviä töitään. Työt tullaan esittelemään foorumin jäsenille ja KNX-alan jäsenille. Konferenssi on ihanteellinen tiiviin yhteistyön aloittamiseen

Tutkimusetiikka, eli hyvä tieteellinen käytäntö

Tutkimusviestintä rakentuu aina osaltaan hyvän ja toimivan tutkimusetiikan käytöstä. Mitä tutkimusetiikka sitten käytännössä tarkoittaa? Tutkimusetiikkaa, eli hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaa yleisesti koko tiedelaitos tutkijoineen ja henkilökuntineen, mutta yksittäiselle tutkijalle oikeiden eettisten ohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää. Maailmalla, kuten myös Suomessa