Kokemuksen tutkimus ja tiede -konferenssi

Mitä tarkoittaa kokemuksen tutkimus ja tiede? Miten kokemus käsitteenä määritellään? Tutkijoiden mielestä on todella tärkeää, että kokemuksen käsitteen määrittely selviää sekä tutkijalle itselleen että suurelle yleisölle. Kokemuksen määritelmän puuttuminen vaikuttaa suoraan aina siihen, missä yhteyksissä kyseistä käsitettä käytetään. Kokemuksen käsite

Liikutu tiedosta – se kannattaa

Liikutu tiedosta -seminaari 2017 Tutkimusviestintään pohjautuva ajankohtainen seminaari pohti tutkimusviestinnän roolia nykypäivän maailmassa. Seminaarissa pohdittiin muun muassa sitä, miksi suuri osa tiedosta ei milloinkaan saavuta kohderyhmäänsä ja mitä asialle voidaan tehdä. Osallistujat pohtivat kaikkien maapallon asukkaiden kannalta merkittäviä aiheita, kuten

Kansainvälinen tiedekonferenssi Helsingissä

Elektroniikkajärjestelmien integrointia koskeva teknologiakonferenssi Korkealuokkaista elektroniikkajärjestelmien integrointia koskeva teknologiakonferenssi, eli ESTC pidettiin Helsingissä syyskuussa vuonna 2014. Kysymyksessä oli markkinoiden johtava vuosittainen tapahtuma. Konferenssissa käsiteltiin mikroelektroniikan pakkaamista ja elektronisten järjestelmien integrointia. Tapahtuma pidettiin tunnetussa kokouskeskuksessa, eli Finlandia-talon Finlandia-salissa. Kysymyksessä oli tuolloin

Tutkimusviestintää verkossa

Tutkimusviestintää voidaan nähdä päivittäin verkossa. Tutkimusviestintä tekstinä voi olla erittäin selkeää, mikäli kohderyhmänä ovat tavalliset kansalaiset, tai se voi olla ammattikielellä kirjoitettua, suunnattuna jollekin tietylle kohderyhmälle. Käytännössä monista tutkimustuloksista voi kirjoittaa joko omilla tietyillä sivustoillaan verkossa, sosiaalisessa mediassa tai kaikille