Liikutu tiedosta

Päivä vaikuttavaa tutkimusviestintää

@ Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
pe 3. kesäkuuta 2016

Tutkimus muuttaa maailmaa vain silloin, kun ihmiset kuulevat siitä. Jaamme Liikutu tiedosta -tapahtumassa parhaat tavat viestiä tutkimuksesta.

Tapahtuma on ilmainen!

Ohjelma

Aamupäivä

08.30–9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00–9.15

Päivän avaus
Moderaattori Annina Huhtala Kaskas Mediasta, pääsihteeri Reetta Kettunen Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnasta ja toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen Tieteellisten seurain valtuuskunnasta.

9.15–10.30

Keynote: Science Blogs, Storytelling and Evidence-based Science Communication, tutkija ja tiedeviestijä Paige Brown Jarreau, Louisianan yliopistosta Yhdysvalloista.

Katso keynote-puheenvuoron kalvot tästä.10.30–12.30

Valitse yksi Master Class -ilmoittautumisen yhteydessä. Tule jakamaan kokemuksiasi ja oppimaan muilta.

 1. Wikipedia, maailman paras ja alikäytetyin tiedeviestintäkanava
  Työpajassa esitellään, miten Wikipediaa voi hyödyntää tutkimusviestinnässä ja miten päivittämisessä pääsee alkuun.
  Työpajan ohjaavat: Liisa Mayow ja  Enni Sahlman
  , Kaskas Media
 2. Pitchaamisen ABC
  Työpajassa harjoitellaan omasta tutkimusaiheesta lyhyesti puhumista niin, että vastaanottaja kiinnostuu aiheesta ja haluaa kysyä lisää.
  Työpajan ohjaavat: Annina Huhtala ja Maria Ruuska, Kaskas Media
 3. Visuaalisuudesta vauhtia tutkimusviestintään
  Työpajassa annetaan yksinkertaisia vinkkejä omasta tutkimusaiheesta viestimiseen visuaalisia keinoja hyödyntäen.
  Työpajan ohjaa: Vilja Pursiainen, Kaskas Media
 4. Näin laadit hyvän vuorovaikutussuunnitelman
  Työpajassa annetaan vinkkejä ja harjoitellaan, miten tutkimushankkeelle laaditaan vaikuttava vuorovaikutussuunnitelma. 
  Työpajan ohjaavat: Iina Koskinen ja Tanja Suni
  , Future Earth Suomi
 5. Tutkija – ketä edustat?
  Työpaja julkisuudessa puhuville asiantuntijoille. Pohdimme yhdessä, milloin on velvollisuus mainita työnantaja ja milloin siitä voi seurata ongelmia, jopa hyvän tieteellisen käytännön loukkaus.
  Työpajan ohjaavat: Iina Kohonen, TENK ja TJNK ja Reetta Kettunen TJNK

 

12.30–13.30
Omakustanteinen lounas

Iltapäivä

13.30–15.00

Liikutu tiedosta -kilpailun kuusi finalistia esittäytyvät

Jokaisella finalistilla on kuusi minuuttia aikaa esitellä ideansa.

Finalistit ovat: 

 1. Politiikasta.fi on verkkojulkaisu, joka yleistajuistaa politiikan tutkimusta tuottamalla analyyseja nopealla aikataululla. Katso pidempi esittely Kaskas Median blogistaPerehdy esityksen kalvoihin tästä.

 2. Tiede tulee tarhaan -työpajoissa päiväkotilapset tutustuvat tieteeseen tekemällä kokeita tieteentekijöiden kanssa yliopistolla. Katso pidempi esittely Kaskas Median blogista.

 3. Kansalaistiedehanke 5T:ssa lukiolaiset ja yläkoululaiset pääsivät tekemään tutkimusta tutkijoiden kanssa Ilmatieteen laitokselle. Katso pidempi esittely Kaskas Median blogistaPerehdy esityksen kalvoihin tästä.

 4. TEXJÄTE-hankkeen tuloksista tehtiin helposti jaettavia infografiikoita kuluttajille ja päättäjille. Katso pidempi esittely Kaskas Median blogista. Perehdy esityksen kalvoihin tästä.

 5. Tiedepaukku-videoilla ajankohtaisia ilmiöitä tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta rempseällä otteella. Katso pidempi esittely Kaskas Median blogista.

 6. Tutkijatohtori Eloise Mikkonen käynnisti  joukkorahoituskampanjan Alzheimer-tutkimuksensa rahoittamiseksi. Katso pidempi esittely Kaskas Median blogistaPerehdy esityksen kalvoihin tästä.

15.00–15.30

Iltapäiväkahvit

15.30–16.00

Liikutu tiedosta -kilpailun voittaja julkistetaan.


Tapahtuman jatkot ravintola Marian Helmessä (Snellmaninkatu 17).

 

BrownJarreau_Paige

Paige Brown Jarreau

Paige Brown Jarreau on tiedeviestinnän tutkija, tiedetoimittaja ja Liikutu tiedosta -tapahtuman pääpuhuja. Hän on väitellyt tohtoriksi Louisiana State Universitystä ja tutkii tiedeviestintää sosiaalisessa mediassa. Brown Jarreau on kansainvälisen SciLogs.com -blogiportaalin yhteisömanageri ja kirjoittaa siellä suosittua From the Lab Bench -tiedeblogia. @FromTheLabBench

Dahlbo_Helena

Helena Dahlbo

Helena Dahlbo työskentelee erikoistutkijana Suomen ympäristökeskus SYKEssä. Hänen johtamansa Texjäte-tutkimushankkeen tulokset koottiin infograafeiksi, joita on helppo jakaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. “Vaikuttavaa tutkimusviestintää syntyy, kun viestinnälliset tavoitteet sisällytetään tutkimukseen jo sen käynnistysvaiheessa.”

Harjanne_Atte

Atte Harjanne

Atte Harjanne on Ilmatieteen laitoksen tutkija ja 5T-hankkeen koordinaattori. 5T-hankkeessa lukiolaiset ja yläastelaiset pääsivät tekemään ilmatieteellistä tutkimusta tutkijoiden kanssa. “Hyvä tutkimusviestintä ei välitä vain tutkimustietoa, vaan avaa myös tiedon luonnetta ja tieteen tekemistä kuulijalle – ja samalla asettaa homman laajempaan kontekstiin.” @AtteHarjanne

Huhtala_Annina

Annina Huhtala

Annina Huhtala on Kaskas Median perustaja ja Liikutu Tiedosta -tapahtuman moderaattori. Hän on myös tutkijoiden koulutusohjelman ​Skolarin pääkehittäjä. ”Tiedeviestinnästä innostuvien tutkijoiden ensimmäinen yllätys on se, että viestinnän myötä oma ydintyökin rikastuu: eteen lentää uusia, odottamattomia mahdollisuuksia ja yhteistyökuvioita.” @anninahuh

Kettunen_reetta (1)

Reetta Kettunen

Reetta Kettunen on Tiedonjulkis-tamisen neuvottelukunnan pääsihteeri. Hänen työnsä tavoitteena on edistää suomalaista tietokulttuuria. “Tiedeviestintä palvelee tiedettä ja tutkimusta sekä varmistaa kansalaisten oikeuden päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista.” @reettakettu

Kohonen_Iina

Iina Kohonen

Iina Kohonen on Vastuullinen tiedeviestintä ja tekijyys -hankkeen projektipäällikkö. Hankkeessa mietitään vastuullista tiedeviestintää tutkimuksen koko elinkaaren ajalle. ”Eettisesti vastuullinen, rehellinen ja rehti tiedeviestintä on tärkeä osa tutkimusta alusta loppuun asti.”  

Koskinen_Iina

Iina Koskinen

Iina Koskinen toimii tiedesihteerinä globaalimuutostutkimuksen verkosto Future Earth Suomessa. Hän koordinoi tutkimushankkeiden yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja viestintää. ”Onnistunut vuorovaikutus tiedon tuottajien ja hyödyntäjien välillä varmistaa, että tutkimme tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita ja saamme tutkimustiedon hyötykäyttöön.” @iinakos

 

Laine_AnnaLiisa

Anna-Liisa Laine

Anna-Liisa Laine on Helsingin yliopiston kasviekologian professori ja Tiede tulee tarhaan -hankkeen äiti. Tiede tulee tarhaan -työpajoissa päiväkotilapset oppivat monimutkaisesta vuorovaikutusten verkosta, joka sitoo luonnossa lajit toisiinsa. “Kuulijan kiinnostus tieteeseen tulee herättää hänen oman kokemusmaailmansa kautta, muuten asia jää etäiseksi.” @annaliisalaine

Lamminpää_Jaakko

Jaakko Lamminpää

Jaakko Lamminpää on tohtorikoulutettava Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitoksella. Hän vastaa Tiedepaukku-videoiden tieteellisestä sisällöstä ja esiintyy videoilla. “Hyvä tiedeviestintä on kiinnostavaa, osallistavaa ja ajankohtaista. Siinä ongelmia ja tiedon esittämistä lähestytään aivan uudella tavalla.”

Mayow_Liisa

Liisa Mayow

Liisa Mayow on Kaskas Median perustaja ja johtava viestintäasiantuntija. Hän haluaa voimauttaa tutkijoita ottamaan julkisessa keskustelussa haltuun sen tilan, joka tieteelle kuuluu. “Tieteelle on olemassa paljon tehokkaita, alihyödynnettyjä viestintäkanavia, joiden kautta tieteentekijä voi todella vaikuttaa yhteiskuntaan.” @liisamayow

 

Mikkonen_Eloise

Eloise Mikkonen

Eloise Mikkonen on Tampereen yliopiston tutkija. Mikkonen aloitti joukkorahoituskampanjan rahoittaakseen Alzheimer-tutkimustaan. Tutkimus keskittyy erityisesti taudin alkuvaiheisiin.
“Hyvä tutkimusviestintä ja sosiaalinen kanssakäyminen osallistaa yleisöä ja saa heidät kiinnostumaan siitä, mitä me tutkijat teemme.” @DrEllaOfScience

 

Pursiainen_Vilja

Vilja Pursiainen

Vilja Pursiainen on Kaskas Median valokuvaaja ja art director. Hän haluaa tehdä tutkimuksesta visuaalisesti niin kiinnostavaa, että sisältöön tarttuminen ei tunnu kenestäkään vaikealta. "Kiinnostava sisältö ansaitsee myös kiinnostavan visuaalisen ilmeen.” @ViljaPursiainen

Ruuska_Maria

Maria Ruuska

Maria Ruuska on Kaskas Median perustaja ja johtava viestintäasiantuntija, joka vastaa Liikutu tiedosta -tapahtuman ohjelmasta. “Kaikilla tieteenaloilla painiskellaan samojen viestintähaasteiden kanssa. Liikutu tiedosta -tapahtuman tavoite on pistää eri alojen parhaat käytännöt jakoon ja rakentaa verkostoja eri alojen tutkijoiden ja viestijöiden välille.” @mariaruuska

RyynänenKarjalainen_Lea

Lea Ryynänen-Karjalainen

Lea Ryynänen-Karjalainen on Tieteellisten seurain valtuuskunnan toiminnanjohtaja. Hänen mielestään poliittiset päätökset pitäisi pystyä perustelemaan paremmin tutkitulla tiedolla. “Mitä enemmän perustelut pohjautuvat tutkittuun ja luotettavaan tietoon, sitä parempia päätöksiä teemme.”

 

Sahlman_Enni

Enni Sahlman

Enni Sahlman on Kaskas Median viestintäasiantuntija, joka innostuu erityisesti kansalaistieteestä. Hänen mielestään tiede on parasta yhdessä tehtynä. "Tutkijoiden pitää uskaltaa avata suunsa ja tutkimuksensa rohkeasti, että muutkin kuulevat siitä. Tutkimusapua voi saada yllättävästä suunnasta.” @ennisahlman

Suni_Tanja

Tanja Suni

Tanja Suni on Future Earth Suomen pääsihteeri ja eurooppalaisten Future Earth -organisaatioiden verkoston johtaja. ”Tutkijoilla on mahdollisuus tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon aitoa, asianmukaisesti tutkittua tietoa, näkemystä ilmiöiden aikaskaaloista ja ymmärrystä ongelmien keskinäisestä riippuvuudesta.” @tanjasuni

Valta_Jenni

Jenni Valta

Jenni Valta on Turun yliopiston tiedottaja ja Tiedepaukku-videoiden tuottaja ja käsikirjoittaja. Videoissa käsitellään tieteellisiä aiheita huumorin ja tarinankerronnan keinoin. “Jos tiedeviestintä onnistuu yllättämään, se tavoittaa aivan uusia yleisöjä.” @jennivalta

Vuorelma_Johanna

Johanna Vuorelma

Johanna Vuorelma on Politiikasta.fi -sivuston päätoimittaja ja väitöskirjatutkija Warwickin yliopistossa Englannissa. Politiikasta.fi siirtää tutkimuksellista keskustelua laajemman yleisön keskuuteen. “Yleistajuistamisen pitää olla kokonaisvaltaista. Ei riitä, että sisältö on kiinnostavaa ja ymmärrettävää. Verkkoympäristössä visuaalisen estetiikan merkitys kasvaa.” @vuorelmajohanna

Twitterissä

Tarjoaa

Kaskas Media Oy

Kaskas Media on tiedeviestintään ja yhteiskunnalliseen tietoon erikoistunut viestintätoimisto.

Tieteen tiedotus ry

Tieteen tiedotus ry tiedottaa tieteellisestä tutkimuksesta ja sen tuloksista. Yhdistys julkaisee Tiede-lehteä ja osallistuu Hyvä Terveys-lehden julkaisemiseen.

Yhteistyössä

Tieteellisten seurain valtuuskunta

TSV:n tehtävänä on edistää tieteellisten yhteisöjen yhteistoimintaa, tieteellistä tiedonvälitystä ja julkaisutoimintaa sekä tutkimustiedon tunnetuksi tekemistä ja sen käyttöä yhteiskunnassa.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta

TJNK on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä.